Polityka prywatno艣ci

W zwi膮zku ze zmian膮 przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych i rozpocz臋ciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych 鈥 dalej jako RODO), informujemy, 偶e:

 1. Administratorem danych osobowych U偶ytkownik贸w serwisu jest For Nature Solutions sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Ostaszewie 57L, 87-148 艁ysomice, sp贸艂ka wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Toruniu, VII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000353497, dane kontaktowe Sp贸艂ki: nr telefonu 539 916 211, email: biuro@for-nature.pl (dalej jako Sp贸艂ka).
 2. Sp贸艂ka przetwarza dane osobowe w celach:
  1. prawid艂owego wykonywania zawartych um贸w sprzeda偶y w ramach sklepu internetowego (dalej jako Sklep) oraz internetowego sklepu pod adresem: https://for-nature.pl/sklep/ (dalej jako Sklep), co obejmuje:
   • za艂o偶enie konta U偶ytkownika w przypadku Serwis,
   • wyb贸r towar贸w,
   • zawarcie umowy,
   • dokonanie rozlicze艅,
   • dostarczenie towar贸w,
   • korzystanie przez U偶ytkownika z uprawnie艅 konsumenckich.
  2. wysy艂ki informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮 鈥撀爓y艂膮cznie w przypadku wyra偶enia zgody przez U偶ytkownika.
 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych, niezb臋dne do:
  1. zalogowania si臋 i dokonywania zakup贸w w Serwisie:
   • imi臋 i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • adres dostawy (je偶eli nie wybrano odbioru osobistego),
  2. dokonywania zakup贸w w Sklepie:
   • imi臋 i nazwisko,
   • adres dostawy (je偶eli nie wybrano odbioru osobistego towaru),
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
   • numeru rachunku bankowego (w przypadku odst膮pienia od umowy lub uznania reklamacji, zwrot nale偶no艣ci nast臋puje bezpo艣rednio na numer rachunku bankowego z kt贸rego dokonano zap艂aty).
  3. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi膮 przepisy RODO, w tym w szczeg贸lno艣ci zgoda, wyra偶ona w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia zakupu w Sklepie.
  4. Wyra偶enie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest ca艂kowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemo偶liwia zarejestrowanie si臋 w Serwisie i dokonywanie zakup贸w za jego po艣rednictwem oraz uniemo偶liwi dokonywanie zakup贸w w Sklepie.
  5. Czas przetwarzania danych osobowych to okres niezb臋dny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla cel贸w i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze艅, lub do czasu cofni臋cia udzielonej zgody.
  6. Uprawnienia U偶ytkownika w zwi膮zku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
   1. prawo dost臋pu: U偶ytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Sp贸艂ka przetwarza dane osobowe, kt贸re go dotycz膮, oraz do uzyskania dost臋pu do swoich danych osobowych, kt贸rymi dysponuje Sp贸艂ka,
   2. prawo do sprostowania: U偶ytkownik mo偶e za偶膮da膰 od Sp贸艂ki sprostowania danych osobowych, gdy s膮 one niedok艂adne lub ich uzupe艂nienia, gdy s膮 niekompletne, a tak偶e sam mo偶e dokona膰 sprostowania swoich danych w Serwisie,
   3. prawo do usuni臋cia/鈥瀊ycia zapomnianym鈥: U偶ytkownik mo偶e za偶膮da膰 usuni臋cia swoich danych osobowych, kiedy, mi臋dzy innymi, nie s膮 one ju偶 potrzebne do cel贸w, do kt贸rych zosta艂y zebrane,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania: U偶ytkownik ma prawo za偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku b臋d膮 one przechowywane wy艂膮cznie w celu dochodzenia i obrony roszcze艅,
   5. prawo do przenoszalno艣ci: U偶ytkownik ma prawo otrzyma膰 dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego i przekaza膰 je innemu, wskazanemu przez U偶ytkownika podmiotowi,
   6. prawo do sprzeciwu: U偶ytkownik mo偶e sprzeciwi膰 si臋 wobec przetwarzania danych osobowych, w takim przypadku Sp贸艂ka zaprzestanie przetwarzania danych, chyba 偶e istniej膮 wa偶ne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszcze艅,
   7. prawo do wniesienia skargi: U偶ytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
  7. Odbiorcami danych osobowych b臋d膮 podmioty wsp贸艂pracuj膮ce ze Sp贸艂k膮, to jest:
   1. podmioty dostarczaj膮ce i wspieraj膮ce systemy teleinformatyczne Sp贸艂ki w celu obs艂ugi Serwisu i Sklepu, oraz podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi zwi膮zane z bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Sp贸艂ki,
   2. podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi dostawy produkt贸w,
   3. podmioty 艣wiadcz膮cy us艂ugi p艂atno艣ci on-line w Serwisie.
  8. Cookies Serwis oraz Sklep u偶ywaj膮 plik贸w 鈥瀋ookies鈥. Cookies s膮 ma艂ymi plikami umo偶liwiaj膮cymi urz膮dzeniem u偶ywanym do przegl膮dania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapami臋tywanie specyficznych informacji dotycz膮cych u偶ywanego urz膮dzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies s膮 u偶ywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwis贸w do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotycz膮ce cookies mo偶ecie zmieni膰 w swojej przegl膮darce internetowej. Je偶eli ustawienia te pozostan膮 bez zmian, pliki cookies zostan膮 zapisane w pami臋ci urz膮dzenia. Zmiana ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies mo偶e ograniczy膰 funkcjonalno艣膰 Serwisu.
  9. Informacje marketingowe 鈥 masz mo偶liwo艣膰 subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyra偶enie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesy艂ania informacji handlowych oraz marketingowych drog膮 mailow膮. Mo偶esz w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z otrzymywanych informacji marketingowych poprzez u偶ycie linka znajduj膮cego si臋 w otrzymanej wiadomo艣ci.