Wspieramy OSP w Bobrownikach

Z okazji Jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach, For Nature Solutions wsparło strażaków i przekazało na ręce Komendanta Dariusza Domagalskiego sprzęt, który będzie służył podczas codziennej realizacji trudnych zadań.
Zarząd podziękował druhnom i druhom za pełnioną służbę, godny uznania profesjonalizm podczas wykonywania powierzonych zadań oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.