Pellet, olej i gaz z dodatkiem. Prezydent podpisał ustawę

Jednorazowy dodatek dla posiadaczy indywidualnych źródeł ciepła zasilanych biomasą czyli m.in. pelletem drzewnym, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym przewiduje ustawa, którą podpisał w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Ustawa wprowadza jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. zł.

Wnioski o dodatek będą składane do samorządu – wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek energetyczny będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.